• G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  Areál G-centra se nachází v okrajové, klidové části města, v blízkosti budoucího městského parku.

 • G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“

Nepřehlédněte

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Návštěvy u seniorů - od pondělí/12. 4. 2021 je možné navštívit seniory v domově na návštěvu. Testování POC testy v zařízení neprovádíme! Návštěvníci si musí zajistit testování v „testovacím místě“ (u praktického lékaře). 

I nadále platí: rezervace termínu návštěvy a před zahájením návštěvy povinnost doložit potvrzení o absolvování POC testu, ne starší 48 hodin, příp. doložit potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 nebo osvědčení o ukončeném očkování proti viru SARS-CoV-2. Po celou dobu návštěvy platí povinnost mít nasazenou ochrannou pomůcku k ochraně dýchacích cest - respirátor třídy FFP-2 nebo KN-95 bez výdechového ventilu .

K aplikaci usnesení vlády byl MPSV vydán Doporučený postup č. 17/2020.

V platnosti zůstává Pokyn ředitele organizace k návštěvám od 5. prosince 2020. Je trvale umístěn na facebookovém profilu organizace. Připravujeme jeho "novelizaci".

 

Děkujeme za pochopení.

 

Akce: "SČÍTÁNÍ LIDU 2021"

V G-centru Mikulov v Domově pro seniory a v Odlehčovací službě proběhne sčítání lidu v termínu od 17. 4. - 11. 5. 2021, a to s pomocí listinného formuláře. Se sčítáním lidu bude pomáhat sociální pracovník organizace, který pomůže vyplnit listinné formuláře a odevzdá je na určené sběrné místo.

Aktuálně

G-centrum Mikulov

G-centrum Mikulov

Základní údaje, aktuality, informace pro zájemce...

Domov pro seniory

Domov pro seniory

Poslání, cíle, cílová skupina, zásady poskytované služby...

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby

Poslání, cíle, cílová skupina, zásady poskytované služby...

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Terénní a ambulantní forma poskytování

Fotogalerie

Fotogalerie

Aktuální pohledy na interiéry a exteriéry centra

Výroční zprávy

Výroční zprávy

Seznam výročních zpráv za roky 2010 - 2018.

Poslání Domova pro seniory

Posláním Domova pro seniory je poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro změny zdravotního stavu nebo nemoci potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna  v jejich domácnosti za pomoci rodiny, či terénních nebo ambulantních sociálních služeb.

Poskytování sociální služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a přáním uživatelů při zachování a respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv...

 • Vážení návštěvníci,

  je před námi nový rok s letopočtem 2021... očekáváváme lepší zítřky, návrat do "normálního" života a radostnější chvíle.

  Přejme si zdraví, spokojenost a pohodu, které nejsou samozřejmostí. Čeká nás mnoho práce, v každodenní péči o seniory v pobytových i terénních sociálních službách, zajištění chodu organizace a usilujeme o potřebný rozvoj námi poskytovaných sociálních služeb. 

  Těšíme se a víme, že s Vaší podporou a pochopením vše zvládneme.

   

  S úctou,
  Ing. Pavel Rous, ředitel 

 • Ing. Pavel Rous, ředitel

G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace

Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

Telefon: +420 519 440 983
Fax: +420 519 440 980
gcentrum@gcentrummikulov.cz

IČ: 72048841

Číslo bankovního účtu: 43-5885520267/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

Organizace zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637

Datová schránka: apbisaf

Zřizovatel organizace

Město Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Organizační struktura